Stichting Weeshuis Thailand

Stichting Weeshuis Thailand wil de leefomstandigheden verbeteren van weeskinderen in Thailand op het gebied van voeding, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, accommodatie, vrije tijd en ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord.

Concreet vertalen bovenstaande doelstellingen zich naar de volgende activiteiten van Stichting Weeshuis Thailand:
1. Het garanderen van regelmatige medische zorg en verbetering van de hygi๋nische omstandigheden en persoonlijke verzorging, evenals voorzien in een gevarieerd voedingspatroon.
2. Het verzorgen van leermiddelen en/of financi๋le ondersteuning ten behoeve van het volgen van onderwijs.
3. Bouw en renovatiewerkzaamheden ter verbetering van de omstandigheden in de tehuizen op het gebied van hygi๋ne, toegankelijkheid en leefbaarheid.
4. Elk kind de mogelijkheid bieden tot recreatie en het ontwikkelen van talenten.Ga naar de website van Stichting Weeshuis Thailand