Indonesia Travel

Er zijn in ons land vele en zeker ook goede reisorganisaties, die reizen naar Indonesië aanbieden. De mensen, die met dergelijke reizen mee zijn gegaan, vinden het bijna zonder uitzondering een prachtige reis maar geven aan, dat ze doodmoe zijn teruggekomen vanwege het intensieve programma. Daarnaast bieden de programma’s geen enkele vrijheid ergens langer te blijven of juist wat sneller door te reizen.

 

De andere reisorganisatie

Indonesia Travel heeft als doel de mensen, die plannen hebben om naar Indonesië te gaan, te helpen bij:

 • het zoeken naar interessante bestemmingen,
 • het maken van een reisplan,
 • het ‘opsnuiven’ van de Indonesische cultuur en gewoontes,
 • het informeren over een aantal praktische zaken, en
 • het boeken van de reis.

Indonesia Travel heeft als doel een brug te zijn tussen u als reiziger en de lokale mensen, die in Indonesië uw reis realiseren.

Reizen-op-maat: hoe gaat dat dan ?

Uitgangspunt voor onze reizen is steeds wat u in Indonesië wilt zien. Als dat voor ons duidelijk is, komen wij met suggesties voor de invulling van uw reis en gaan we gezamenlijk een reisplan voor u uitstippelen. Graag ontvangen wij u bij ons of wij komen naar u. We wisselen met elkaar van gedachten over de vele mogelijkheden, die Indonesië biedt. Elke reis is uniek. Deze aanpak is ideaal voor kleine groepen, die de vrijheid willen houden het programma tijdens de reis naar eigen wens aan te passen. Het is ook mogelijk uw reis vorm te geven volgens een bepaald doel of thema, zoals bij voorbeeld:

 • fietsvakanties,
 • reizen om met bedrijven of met de bevolking in contact te komen,
 • actieve / avontuurlijke reizen,
 • incentive reizen,
 • reizen, gericht op natuur en milieu,
 • cultuurreizen.

 

Vrijheid en flexibiliteit

Als er een bruikbaar reisplan op tafel ligt en u het met de prijs en voorwaarden eens bent, sturen we het reisplan naar de gidsen, die uw reis gaan organiseren. We slaan alle schakels over, die in de traditionele reiswereld gebruikelijk zijn. Dit heeft niet alleen financiële voordelen voor u en voor onze mensen in Indonesië maar het biedt ook de mogelijkheid om zelfs tijdens uw reis nog wijzigingen in het reisplan aan te brengen.

 

Garantievoorwaarden en verzekeringen

Indonesia Travel is sinds 2010 aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, deelnemersnummer 3450. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling en de garantie-regeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Zie ook de pagina met veelgestelde vragen. Daarnaast hanteert Indonesia Travel eigen reisvoorwaarden. 

Het is van groot belang voor u om zelf een reiskostenverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten. U dient er voor zorg te dragen dat de kosten van de repatriëring worden gedekt door uw reiskostenverzekering. Deze verzekeringen kun u afsluiten bij uw verzekeringsmaatschappij, eventueel via uw verzekeringstussenpersoon.Ga naar de website van Indonesia Travel